Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eran-Teak

Algemene voorwaarden:

Art. 1 :
Betalen van aankoop artikelen zal altijd á contant of (telefonisch) overgemaakt t.a.v. Eran-Teak tenzij anders overeengekomen.


Art. 2 :
Eran-Teak is niet verantwoordelijk voor het feit dat afmetingen en enige kleurverschillen zich kunnen voordoen in een natuurproduct zoals hout.


Art. 3 :
Eran-Teak is alleen verantwoordelijk voor de artikelen tijdens transport indien zij in eigen beheer leveren bij de koper.


Art. 4 :
Transport wordt gratis verzorgt door Eran-Teak in onze regio,indien de koper minimaal in één keer een bedrag van 500 euro aankoopt. Bij aankopen onder 500 euro wordt in overleg met Eran-Teak en koper een toeslag berekend.
Landelijk wordt gratis bezogt, indien de koper minimaal in één keer een bedrag van 2000 euro aankoopt.
Voor tarieven onder 2000 euro,zie pagina bezorgvormen.


Art 5 :
Bij transport buiten de regio ( in een straal van 25 km vanuit onze zaak),gelden de algemene transportkosten per kilometer tot aan de klant.


Art. 6 :
Garantie wordt verstrekt aan alle producten aangekocht bij Eran-Teak en apart vermeld op de factuur, welke tevens garantiebewijs is.


Art. 7 :
Eran-Teak is niet verantwoordelijk indien er letsel (van welke aard dan ook) ontstaat door onjuist gebruik van het aangekochte artikel.


Art. 8 :
Indien koper een order/bestelbon ondertekend/verzend,verplicht koper zich hiermee dat hij de bestelde producten afneemt en volledig betaald.


Art. 9 :
Eran-Teak kan , indien nodig , een voorschot eisen van de koper alvorens men overgaat tot bestellen van de producten.
De hoogte van het voorschot/aanbetaling wordt vooraf in overleg bepaald door beide partijen en schriftelijk vastgelegd ,
met een minimum van 40 % van de totale waarde van de bestelling.


Art. 10 :
Alle prijzen vermeld op de website, prijslijsten , of aanbiedingen, zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.Is een product verkeerd geprijsd,dan is. Eran-Teak NIET verplicht tot uitlevering hiervan aan de klant,maar zal Eran-Teak zo snel mogelijk de prijs op de site aanpassen. Bij ruiling géén geld retour.


Art. 11 :
Alle producten zijn onbehandelt (UF) , in welke vorm dan ook , tenzij anders vermeld.
Op website zie bestelopties "kleuren" , om de goede kleur te kunnen bestellen.


Art. 12 :
Zet- en drukfouten onder voorbehoud ( wij zijn niet verantwoordelijk voor....)

SERVICE & GARANTIE

Garantietermijn 1 jaar

De garantie is alleen van kracht als de koper de aankoopbon kan overleggen. De garantie gaat in op moment van aankoop door de koper en wanneer
op de aankoopbon een duidelijke vermelding staat welk artikel precies is aangekocht,en datum van aankoop.
In geval van materiaal- en constructiefouten kan er een beroep worden gedaan op de garantie.
Onze garantiebepalingen gelden echter niet voor gebreken of defecten die ontstaan zijn door verkeerd of oneigenlijk gebruik van de artikelen ,
zoals abnormale belastingen , aantasting door agressieve stoffen/produkten , onjuiste montage , verkeerd onderhoud , vergrijzing , haarscheurtjes ,
krimpen/kromtrekken door temperatuurverschillen enz.

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing voor bedrijfsmatig gebruik, project- en horeca-aangelegenheden.(Geen garantie tenzij anders vastgelegd).

Bij ernstige scheuren , die behoren tot de eigenschappen van teak-hout , kan in overleg met Eran-Teak het aangekochte artikel kostenloos gerepareerd worden ,
indien het aangekochte artikel aangeleverd wordt bij Eran-Teak.

Bij verdere , niet genoemde gevallen gelden de algemene voorwaarden meubelbranche.

Eran-Teak

Onze Bank gegevens:

ABN/Amro : 443907455
t.n.v. : Eran-Teak
plaats : Lemiers

IBAN: NL93ABNA0443907455
BIC:ABNANL2A